משרביה מזוגגת דגם 310

משרביית פורצלן מזוגגת דגם 310
משרביית פורצלן מזוגגת דגם 310
משרביית פורצלן מזוגגת דגם 310
משרביית פורצלן מזוגגת דגם 310

אפשרויות התקנה

משרביית פורצלן מזוגגת דגם 310
משרביית פורצלן מזוגגת דגם 310

אפשרויות התקנה

משרביית פורצלן מזוגגת דגם 310
משרביית פורצלן מזוגגת דגם 310

רוחמה שרון. משרביות בלתי רגילות