משרביית בטון דגם 410

משרביה בטון דגם 410
משרביה בטון דגם 410
משרביות בטון דגם 410
משרביות בטון דגם 410

משרביה זו מגיעה עם סמני תבנית הייצור על פיאה אחת

משרבית בטון דגם 410
משרבית בטון דגם 410

משרביות בטון דגם 410 מותקנות עם אלמנט גמר מעקה בטון

משרביות בטון דגם 410
משרביות בטון דגם 410

משרביות בטון דגם 410 מותקנות עם אלמנט גמר מעקה בטון