משרביית בטון דגם 412

משרבית בטון דגם 412
משרבית בטון דגם 412

משרביה זו מגיעה עם סמני תבנית הייצור על פיאה אחת

משרבית בטון דגם 412
משרבית בטון דגם 412

משרביה זו מגיעה עם סמני תבנית הייצור על פיאה אחת

משרבית בטון דגם 412
משרבית בטון דגם 412

משרביות בלתי רגילות .רוחמה שרון

משרבית בטון דגם 412
משרבית בטון דגם 412

קיר משרביות בטון דגם412 עם פרט גמר מעקה בטון תואם רוחמה שרון .משרביות בלתי רגילות

משרבית בטון דגם 412
משרבית בטון דגם 412

קיר משרביות בטון דגם412 עם פרט גמר מעקה בטון תואם רוחמה שרון .משרביות בלתי רגילות

משרבית בטון דגם 412
משרבית בטון דגם 412